Transport i logistyka

Niezawodny system transportowy jest niezwykle istotny, gdyż pomaga on dotrzeć i powrócić z miejsc pracy, odpoczynku i rekreacji. Pomaga również w przepływie towarów, przyczyniając się tym samym do usprawnienia działalności produkcyjnej. Pełni on również ważną rolę wymianie handlowej poprzez usprawnianie przepływu towarów i rzetelnych transakcji pomiędzy terytoriami. Technologie informatyczne i komunikacyjne dają branży transportowej szeroką gamę rozwiązań.

Nasze usługi dla transportu i logistyki

Dla potrzeb transportu drogowego Axians oferuje rozwiązania teleinformatyczne, które ułatwiają zarządzanie ruchem: monitorowanie infrastruktury, zarządzanie ruchem i informacjami dla użytkowników, które pomagają sprawić, by trasy były bardziej niezawodne i dają możliwość przewidywania czasu podróży.

W branży kolejowej nasze rozwiązania i usługi pomagają monitorować urządzenia i systemy rozmieszczone wzdłuż trasy i monitorują sieci, bezpieczeństwo ruchu i prowadzone operacje, jak również informacje dla podróżnych.

Axians obsługuje również porty lotnicze, które mają potrzebę unowocześnienia swojej infrastruktury teleinformatycznej, wspierając ich rozwój.

W branży przewozów ładunków i logistyki optymalizacja procesów jest niezbędna dla zwiększenia wydajności. Systemy informatyczne odgrywają istotną rolę w planowaniu tras i floty oraz optymalizacji zapasów i zarządzania ryzykiem.

Kluczowe rozwiązania i wiedza specjalistyczna dla transportu i logistyki

Jak rozwiązujemy twoje problemy

Połączenie systemów transportu
Systemy, które monitorują i organizują ruch drogowych i kolejowych środków transportu opierają się na ogromnej liczbie urządzeń rozmieszczonych wzdłuż torów. Axians rozmieszcza i utrzymuje specjalne szerokopasmowe sieci (w tym sieci GSM-R), które monitorują te urządzenia w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie operacjami i wsparcie
Axians buduje i utrzymuje wielofunkcyjną sieć dla przewoźników, którzy chcą spersonalizować swoja ofertę, dostosowując ją do oczekiwań podróżnych, zapewnić punktualne działanie systemu transportowego, łączyć swoje zespoły w terenie oraz zapewnić odpowiednie działanie systemów biletowych.

Informacje dla użytkowników – bezpieczna podróż
Axians wykorzystuje monitoring wideo w celu poprawy bezpieczeństwa podróżnych. Nasze rozwiązania dostarczają informacji o podróży (wskazówki, czas odjazdu i przyjazdu, wypadki), które są wyświetlane wzdłuż tras, w porcie lotniczym lub nawet zdalnie na smartfonie użytkownika.

Usługi mobilne w podróży
Podczas podróży, użytkownicy mają dostęp do usług online, które wymagają łączności szerokopasmowej. Axians wdraża sieci 3G/4G dla dostawców usług, jak również sieci WiFi dla przewoźników.

Czy wiedziałeś, że …

 

W każdej sekundzie z systemu transportu publicznego korzysta średnio 77 osób.

Codziennie transportem drogowym przewożonych jest 70 kg towarów na każdego Europejczyka, co daje 2,5 t rocznie.

 

Was this article useful?