Służby mundurowe

W strukturze ATEM – Polska funkcjonuje Pion Ochrony Informacji Niejawnych. Spółka uzyskała Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia do klauzuli „Poufne”, które uprawnia do przechowywania, przetwarzania i wytwarzania informacji niejawnych oraz Koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Na bazie wyżej wymienionych certyfikatów realizowane są zadania dla służb mundurowych – wojska, policji, straży pożarnej i innych wymagających stosownych uprawnień.

Międzynarodowe doświadczenie

  • Zdrowie
  • Handel detaliczny
  • Służba zdrowia
  • Przemysł
  • Bankowość i Ubezpieczenia
  • Media i Kultura
  • Badania i Edukacja

Zobacz więcej na www.axians.com